Turnieje skata sekcji Ramsch Chrzowice
Sezon 2019 - 2020
Cykl 24 turniejów w okresie październik 2019 – kwiecień 2020
Do klasyfikacji zalicza się 20 najwyższych wyników
Organizator: Sekcja skata Ramsch Chrzowice
Miejsce: Bar „Maja” Folwark ul. Krapkowicka 11
Termin: Turnieje odbywają się we piątki o godz.17.30
Pierwszy turniej 4 października 2019
Kierownictwo Turniejów: Cebula Leonard tel. 697 110 255
Loga Krystian tel. 602 106 364
Sojka Zbigniew tel. 504 138 721
Zapisy: 10 minut przed turniejem
Składka startowa: 10 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody: Zgodnie z regulaminem Klubu
Ilość nagród taka jak ilość stolików (1:4)
Program turnieju: 2 x 36 rozdań wg losowania
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z przepisami
PZSkat i OZSkat
Składka stolikowa: Zgodnie z zarządzeniem PZSkat
Dodatkowe informacje: Na turnieju zakończeniowym wręczenie pucharów i nagród oraz wspólna kolacja
Warunki uczestnictwa : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy
startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznościowych.