Mistrzostwa Sekcji Skata Skat Kolonowskie
Sezon 2020-2021

(planowanych do rozegrania 30 turniejów)
Organizator: Sekcja Skata Skat Kolonowskie
Gospodarz: Sekcja Skata Skat Kolonowskie
Miejsce: Kolonowskie Świetlica na stadionie
Unii Kolonowskie
Termin: środy godz. 17.30
Pierwszy turniej 2.09.2020 r.
Kierownictwo Turniejów: Leon Deptała tel. 502 921 198
Zapisy: 10 minut przed turniejem
Składka startowa: 15 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody: 93 % wpisowego (w tym tzw. toto dla 2 najwyżej punktujących zawodników w każdej serii)
Program turnieju: 2 x 36 rozdań
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z regulaminem
PZSkat
Składka stolikowa: Zgodnie z Zarządzeniem PZSkat
Dodatkowe informacje: Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy
startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie . Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.
W związku z pandemią COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zapoznać się z dodatkowym regulaminem zawodów. Przed zawodami podpisać stosowne oświadczenie oraz posiadać maseczkę ochronną.