Mistrzostwa Sekcji Skata Nitron Krupski Młyn
Sezon 2020
Cykl 35 turniejów w roku 2020
Do klasyfikacji zalicza się 30 najwyższych wyników
Udział w zakończeniu: obecność w minimum 25 turniejach
Organizator: Sekcja Skata Nitron Krupski Młyn
Miejsce: Świetlica na stadionie Nitron Krupski Młyn
Termin: Turnieje odbywają się we piątki o godz.17.30
Kierownictwo Turniejów: Zbigniew Dubiel tel. 32 2848 053
Krzysztof Samol tel. 609 851 956
Zapisy: 10 minut przed turniejem
Składka startowa: 15 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody: Zgodnie z regulaminem Klubu
Ilość nagród taka jak ilość stolików (1:4)
Program turnieju: 2 x 36 rozdań 1 seria wg losowania,
2 seria wg wyników.
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z przepisami
PZSkat i OZSkat
Składka stolikowa: Zgodnie z zarządzeniem PZSkat
Dodatkowe informacje: Bufet z zimnymi i gorącymi napojami
Warunki uczestnictwa : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy
startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznościowych.