Otwarte Turnieje Skata
Sezon 2019
Cykl 16 turniejów w okresie wrzesień 2019 – grudzień 2019
Do klasyfikacji zalicza się 13 najwyższych wyników
Organizator: Swornica Opole Czarnowąsy
Miejsce: Pawilon Sportowy ul. Jagiełły 2a
Opole – Czarnowąsy
Termin: Turnieje odbywają się we czwartki o godz.17.30
Pierwszy turniej 5 września 2019
Kierownictwo Turniejów: Józef Bartyla tel. 504 195 034
Tel. 77 469 12 06
Zapisy: 10 minut przed turniejem
Składka startowa: 15 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody: Zgodnie z regulaminem Klubu
Ilość nagród taka jak ilość stolików (1:4)
Program turnieju: 2 x 36 rozdań wg losowania
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z regulaminem
Sekcji Skata Swornica Opole-Czarnowąsy
Składka stolikowa: Zgodnie z Zarządzeniem PZSkat
Dodatkowe informacje: Bufet z ciepłymi i zimnymi napojami
Warunki uczestnictwa : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy
startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.