Mistrzostwa Klubu Skata Sportowego Pawonków
Sezon 2019 - 2020
Cykl 25 turniejów w okresie październik 2019 – kwiecień 2020
Wszystkie turnieje zaliczane do klasyfikacji końcowej
Organizator: KSS Pawonków
Miejsce: Świetlica OSP Pawonków
ul. Skrzydłowicka 5
Termin: Turnieje odbywają się we wtorki o godz.17.30
Pierwszy turniej 1 października 2019
Kierownictwo Turniejów: Henryk Kukowka    tel. 531 034 028
Franciszek Świtała tel. 602 747 325
Zapisy: 10 minut przed turniejem
Składka startowa: 15 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody: Zgodnie z regulaminem Klubu
Ilość nagród taka jak ilość stolików (1:4)
Program turnieju: 2 x 36 rozdań 1 seria wg losowania, 2 seria
wg wyników.
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z regulaminem
Klubu Skata Sportowego Pawonków
Składka stolikowa: Zgodnie z Zarządzeniem PZSkat
Dodatkowe informacje: Bufet z ciepłymi i zimnymi napojami
Warunki uczestnictwa : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy
startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.