Mistrzostwa Sekcji Skata DK Strzelec Strzelce Op.
Sezon 2020 - 2021
Cykl 30 turniejów w okresie wrzesień 2020 – kwiecień 2021
Wszystkie turnieje zaliczane do klasyfikacji końcowej
Organizator: Sekcja Skata DK Strzelec Strzelce Op.
Miejsce: Strzelecki Ośrodek Kultury Strzelce Op.
Plac Żeromskiego 7
Termin:

Turnieje odbywają się w poniedziałki o godz.16.30.

Kolejny 5 turniej 12 październik 2020

Kierownictwo Turniejów:

Franciszek Skrzypczyk tel. 77 461 84 89

                                      tel. 666 399 700

Zapisy: 10 minut przed turniejem
Składka startowa: 15 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody: Zgodnie z regulaminem Sekcji
Ilość nagród taka jak ilość stolików (1:4)
Program turnieju: 2 x 36 rozdań 1 seria wg losowania,
2 seria wg wyników.
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z regulaminem
Sekcji DK Strzelec Strzelce Op.
Składka stolikowa: Zgodnie z Zarządzeniem PZSkat
Dodatkowe informacje: Bufet z ciepłymi i zimnymi napojami
Warunki uczestnictwa : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy
startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.
Warunki uczestnictwa : W związku z pandemią COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zapoznać się z dodatkowym regulaminem zawodów. Przed zawodami podpisać stosowne oświadczenie oraz posiadać maseczkę ochronną.