VI GRAND PRIX OPOLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA -2020 / 2021 Memoriał Jacka Morawca PATRONAT HONOROWY BURMISTRZ GOGOLINA PAN JOACHIM WOJTALA
Organizatorzy : Zarząd Opolskiego Związku Skata KLUB SKATA KAROLINKA GOGOLIN
Gospodarz: KLUB SKATA KAROLINKA GOGOLIN
Kierownik turnieju : Józef Hadamek- Prezes Sekcji Skata Karolinka Gogolin
Miejsce: GOGOLIN Hala Sportowa im. B. i Z. Blautów ulica Krapkowicka 141
Termin: 22 sierpnia 2021r. ( niedziela ) 9.00
Kontakt : Paweł Kiszka tel. 607 381 646
Franciszek Świtała tel. 602 747 325
Zapisy: Paweł Kiszka tel. 607 381 646 lub e - mail pawelkiszka@op.pl do dnia 17.08.2021 (wtorek)
Składka startowa: 30 zł. ( kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat )
Nagrody: zgodnie z regulaminem Grand Prix OZSkat. - 2020 / 2021 Puchary Burmistrza Gogolina Pana Joachima Wojtali za I, II i III miejsce oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodnikow.
Program turnieju: 3 Serie po 36 rozdań wg losowania
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z regulaminem Grand Prix OZSkat 2020 - 2021
Składka stolikowa: Zgodnie z Zarządzeniem PZSkat
Informacje dodatkowe : Organizatorzy zapewniają obiad i bufet z napojami .
            Warunki uczestnictwa : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.
         Dodatkowe obostrzenia : W związku z pandemią COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zapoznać się z dodatkowym regulaminem zawodów. Przed zawodami podpisać stosowne oświadczenie oraz posiadać maseczkę ochronną.