IV GRAND PRIX POLSKI - 2019
Patronat : Starosta Bieruńsko - Lędziński Bernard Bednorz

i Wójt Gminy Bojszowy Adam Duczmal

Organizator: Zarząd Polskiego Związku Skata
Gospodarz: Zarząd Okręgu Miasto Tychy
Miejsce: Hala Sportowa Bojszowy ul. Św. Jana 33 " a
Termin: 18 MAJA 2019 r. ( SOBOTA ) godzina 9.00
Kierownik Turnieju: Andrzej Molenda
Zapisy: Opolski Związek Skata - do dnia 13 maja 2019 r. ( poniedziałek )
Składka startowa: Według Zarządzenia Finansowego PZSkat
Nagrody:

Według rozdzielnika PZSkat

+ sponsoring 2000 zł.

Program turnieju: 2 serie po 48 rozdań
Składka Stolikowa: Zgodnie z Zarządzeniem Finansowym PZSkat
Klasyfikacja : Indywidualna zgodnie z MPGwSkata
oraz regulaminami PZSkat
Kontakt : Paweł Kiszka          - 607 381 646
Franciszek Świtała - 602 747 325
Dodatkowe informacje : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy uczestnik
ubezpiecza się we własnym zakresie.
Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na
publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach
społecznych.