OTWARTY TURNIEJ SKATA
O PUCHAR PREZESA KS " KAROLINKA " GOGOLIN
Organizator: Klub Skata KAROLINKA Gogolin
Miejsce: OBROWIEC ul. Łąkowa 3 Gmina Gogolin sala Ochotniczej Straży Pożarnej
Termin: 11 września 2021 r. (sobota) godz.13.00
Kierownictwo Turnieju : Józef Hadamek tel. 668 573 732
Paweł Kiszka tel. 607 381 646
Zapisy: 15 minut przed turniejem
Składka startowa: 25 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody: 100 % wpisowego Puchary za I,II i III miejsce
Program turnieju: 3 x 36 rozdań wg losowania
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z regulaminem
PZSkat
Składka stolikowa: Zgodnie z Zarządzeniem PZSkat
            Dodatkowe informacje: Organizatorzy zapewniają bezpłatny poczęstunek ( kawa, ciasto i kiełbasa z rożna ) oraz bufet z napojami w przystępnych cenach .
            Warunki uczestnictwa : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy
startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie . Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.
W związku z pandemią COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zapoznać się z dodatkowym regulaminem zawodów. Przed zawodami podpisać stosowne oświadczenie oraz posiadać maseczkę ochronną.