REGULAMIN ROZGRYWEK

GRAND PRIXOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA

NA SEZON ROZGRYWKOWY – 2022 ROK

Zarząd Opolskiego Związku Skata na swym posiedzeniu w dniu 06 stycznia 2022 r. w Opolu - Borkach ustalił obowiązujące zasady rozgrywania cyklu Turniejów GRAND PRIX w 2022 rok :

 1. W sezonie rozgrywkowym 2022 rozegranych zostanie 7 turniejów Grand Prix Opolskiego Związku Skata. Termin , miejsce i gospodarze turniejów – zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych na 2022. Wszystkie turnieje rozgrywane będą o godzinie 9.00

 2. Prawo udziału w turniejach Grand Prix Opolskiego Związku Skata mają zawodnicy Klubów / Sekcji Skata PZSkat , jak również zawodnicy niezrzeszeni.

 3. Turnieje Grand Prix Opolskiego Związku Skata rozgrywane będą systemem 3 x 36 rozdań - zgodnie z przeprowadzonym losowaniem z rozstawianiem zawodników według klas rozgrywkowych do poszczególnych grup. Turnieje rozgrywane są zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Gry w Skata.

 4. Punkty w Grand Prix Opolskiego Związku Skata przyznawane są wyłącznie zawodnikom Klubów / Sekcji Skata Opolskiego Związku Skata którzy opłacili składkę członkowską na 2022 rok.

 5. Punkty w Grand Prix Opolskiego Związku Skata przyznawane są za uzyskany wynik ( małe punkty ) . W przypadku równej ilości punktów , decyduje , ilość wygranych i przegranych spotkań. Gdy wszystkie warianty są równe – przeprowadza się losowanie.

 6. Turnieje Grand Prix Opolskiego Związku Skata stanowią eliminacje do Finałów 20 Indywidualnych Mistrzostw Okręgu Opolskiego w których udział bierze najlepsza 16 zawodników – po 7 rozegranych turniejach. Turniej Finałowy rozgrywany jest systemem „ każdy z każdym „ zgodnie z przeprowadzonym losowaniem , 5 serii po 36 rozdań. Wpisowe do Turnieju Finałowego wynosi 100,00 złotych od uczestnika, w całości przeznaczone na nagrody dla finalistów.

 7. FINAŁ 20 INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – 2022 o PUCHAR WÓJTA GMINY ŁUBNIANY PANA PAWŁA WĄSIAKA - rozegrany zostanie w grudniu 2022r. o godzinie 9.00 ( sobota ) w Łubniańskim Ośrodku Kultury – 46 - 024 Łubniany ulica Opolska 49 z udziałem 16 najlepszych zawodników województwa opolskiego wyłonionych w 7 GRAND PRIX Opolskiego Związku Skata rozegranych na przestrzeni 2022r. MISTRZ oraz I i II WICEMISTRZ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na 2022r. nagrodzeni zostaną Pucharami i medalami Wójta Gminy Łubniany. Dodatkowo puchary Wójta Gminy Łubniany otrzymają zwycięzcy pięciu serii rozegranych w tym finale.

 8. W dniu w grudniu 2022 ( sobota ) o godzinie 9.30 w Łubniańskim Ośrodku Kultury przy ulicy Opolskiej 49 - równolegle rozegrany zostanie OTWARTY WOJEWÓDZKI TURNIEJ SKATA o PUCHAR DYREKTORA ŁUBNIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY PANA TOMASZA SINIEW- dla wszystkich chętnych skacistów . MISTRZ I i II WICEMISTRZ turnieju otrzymają puchary ufundowane przez Wójta Gminy Łubniany . Dodatkowo puchary Wójta Gminy Łubniany otrzymują zwycięzcy trzech serii rozegranych w tym turnieju oraz najlepszy zawodnik Gminy Łubniany.

 9. 3 najlepszych zawodników po rozegraniu 7 turniejów Grand Prix OZSkat nagradzanych będzie pucharami. Puchary i medale otrzymują również 3 najlepsi zawodnicy 20 Finałów Indywidualnych Mistrzostw Okręgu Opolskiego. W sezonie rozgrywkowym 2022r. Kontynuujemy zasadę nagradzania zawodników statuetką za wygrany GRAND OUVERT- wyłącznie na turniejach skatowych organizowanych przez Zarząd Opolskiego Związku Skata.

 10. Wpisowe do turnieju Grand Prix Opolskiego Związku Skata w 2022r.wynosi kwotę:

- 30 złotych od każdego uczestnika turnieju

- Kobiety i juniorzy - zwolnieni są z opłaty wpisowego.

- Podział wpisowego zawodników – z kwoty 30,00 złotych :

a. 20,00 złotych – na nagrody w danym GRAND PRIX

b. 07,00 złotych – na nagrody końcowe oraz puchary dla 3 najlepszych zawodników po rozegraniu VII Grand Prix Opolskiego Związku Skata w sezonie rozgrywkowym 2022r.

c. 03,00 złotych na działalność statutowa Opolskiego Związku Skata.

 1. Dopłaty stolikowe zgodnie z Zarządzeniem Finansowym Polskiego Związku Skata na 2022r. ( 1 – 2zł , 2 - 3zł , 3 - 4zł , 4 - 5zł. , 5 - 5zł. 6 i następne w danej serii po 10,00 złotych. ( Dotyczy wszystkich startujących zawodników).

 2. Organizatorzy Turniejów GRAND PRIX - odprowadzają do kasy Zarządu Opolskiego Związku Skata potrącone kwoty na nagrody końcowe ( 07,00 złotych ) oraz działalność statutową ( 03,00 złotych ) od wszystkich uczestników poszczególnych GRAND PRIX rozegranych 2022r.

 3. Turnieje Grand Prix Opolskiego Związku Skata sędziują wyłącznie sędziowie Klasy I PZSkat z ważną licencją i nie grający w danym turnieju - wyznaczeni przez Zarząd Opolskiego Związku Skata.

 4. Zarząd Opolskiego Związku Skata postanowił, że odpowiedzialnymi za organizację Turniejów Grand Prix Opolskiego Związku Skata w 2022r. weryfikację wyników , przyznawanie punktów , przyjmowanie zapisów do Grand Prix Polskiego Związku Skata oraz realizacje innych zadań z tym związanych są : Paweł Kiszka , Franciszek Świtała i Andrzej Pijanka.

 5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi Opolskiego Związku Skata.

 

 

 

Zarząd Opolskiego Związku Skata