VI GRAND PRIX OPOLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA - 2019
Memoriał Urszuli i Jerzego Mitków
Pod Patronatem Firmy Tranzyt Opole Pana Jana Nowaka Krzysztofa Rothera , Huberta Locha i Andrzeja Pijankę - Sekcja Skata LZS Ligota Dolna
Organizator: Zarząd Opolskiego Związku Skata
Gospodarz: Sekcja Skata LZS Ligota Dolna Prezes Andrzej Pijanka
Miejsce: Gospoda " U Mazura " ANTONIÓW ulica Powstańców Śląskich 75 Gmina Ozimek
Termin: 10 listopad 2019 r. (niedziela) godz. 9.00
Kierownictwo Turnieju : Franciszek Świtała tel. 602 747 325
Paweł Kiszka tel. 607 381 646
Zgłoszenia: do godz. 8.45
Składka startowa: 25 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
40 zł niezrzeszeni
Nagrody: Zgodnie z regulaminem Grand Prix OZSkat – 2019 Puchary i nagrody sponsorowane przez Jana Nowaka , Krzysztofa Rothera , Huberta Locha i Andrzeja Pijankę -Sekcja Skata LZS Ligota Dolna na łączną kwotę : 1.350,00 złotych
Program turnieju: 3 x 36 rozdań zgodnie z losowaniem
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z regulaminem
Grand Prix OZSkat - 2019
Składka stolikowa: Zgodnie z Zarządzeniem PZSkat
Dodatkowe informacje: Nastąpiła zmiana lokalizacji turnieju. Obiady dwa dania do wyboru w cenie 18,00 złotych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków . Każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.