VI Grand Prix
Polskiego Związku Skata 2019
O Puchar Burmistrza Złotowa
Organizator: Zarząd Polskiego Związku Skata
Gospodarz: Zarząd Okręgu Wielkp - Kuj – Pomorskiego
Kierownik turnieju: Leszek Szatkowski - tel. 601 629 078
Miejsce: Hala Sportowa Złotów ul. Mickiewicza 18
Termin: 23 czerwca 2019 r.(niedziela) godz. 10.00
Kontakt: Paweł Kiszka tel. 607 381 646
Franciszek Świtała tel. 602 747 325
Zapisy: zgłoszenie w Okręgu Opole do dnia
17.06.2019 r. (poniedziałek)
Nagrody: wg rozdzielnika PZSkat + sponsoring 2000 zł.
Program turnieju: 2 x 48 rozdań wg losowania
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z regulaminem
PZSkat
Składka stolikowa: Zgodnie z Zarządzeniem PZSkat
Informacje dodatkowe : Adresy hoteli na stronie internetowej PZSkat.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatach społecznych.