W dniu 30-11-2019 na posiedzeniu Zarządu PZSkat zatwierdzono opłaty na 2020 rok

 

1.) Rejestracja nowego członka, klubu (sekcji):

     5 zł członka

     20 zł Klubu/Sekcji

 

2.) Składka członkowska:

 

     40 zł mężczyźni (15 zł dla okręgu)

     20 zł kobiety (10 zł dla okręgu)

     20 zł juniorzy (10 zł dla okręgu)

 

3.) Opłata licencyjna od drużyny startującej w lidze - płatna do 15.01.2020

 

     100 zł I Liga

       80 zł II Liga

       60 zł III Liga

       50 zł IV Liga 

40 zł Liga okręgowa

 

4.) Składki startowe:

 

a. Rozgrywki drużynowe

    600 zł I Liga (2 x 300 zł - 1 Rata do 15.01.2020, II Rata do 28.06.2020 )

    480 zł II Liga (2 x 240 zł - 1 Rata do 15.01.2020, II Rata do 28.06.2020 )

    360 zł III Liga (2 x 180 zł - 1 Rata do 15.01.2020, II Rata do 28.06.2020 )

    300 zł IV Liga (2 x 150 zł - 1 Rata do 15.01.2020, II Rata do 28.06.2020 )

    100 zł Drużynowy Puchar Polski

 

b. Indywidualne Mistrzostwa Polski

    100 zł kat. Ogólna - 20 zł zwrot w ostatniej serii

    50 zł kat. seniorzy

    30 zł kat. Kobiety

    Juniorzy bez opłat

 

c. Grand Prix Polski

    40 zł (30 zł - nagrody, 3 zł - PZSkat, 6 zł - nagrody końcowe klasyfikacji GPP ,1 zł - organizator)

    Kobiety, juniorzy - bez składki startowej

    50 zł uczestnik niezrzeszony - (40 zł - nagrody, 3 zł - PZSkat, 6 zł - nagrody końcowe klasyfikacji

GPP ,1 zł - organizator)

 

5.) Składka stolikowa w serii:

     1 wpadka 1 zł; 2 wpadka 2 zł; 3 wpadka 3 zł, i kolejne po 4 zł

 

6.) Składka za wniesiony protest od decyzji Sądu Turniejowego wynosi wysokość opłaty startowej 

     w Turnieju Indywidualnym lub Drużynowym

 

7.) Termin zgłoszenia drużyny do rozgrywek ligowych upływa z dniem 15.12.2019

 

8.) Termin wpłaty składek członkowskich upływa z dniem 15.01.2020

 

9.) Oferty na organizację turniejów pod nadzorem PZSkat będą przyjmowane do dnia 15.12.2019

 

10.) Wysokość składek startowych w OZSkat po zebraniu Zarządu w dniu 14.12.2019 r.

 

11.) Opłaty nie ujęte w tym zarządzeniu będą podane w odrębnym komunikacie

 

12.) Wszelkie opłaty skarbnicy klubów mogą wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy Krapkowice 04 8884 1030 2004 2090 0001 2090 0001

 

ZARZĄD PZSKAT