Opolski Związek Skata: Skat > Pismo wyjaśniające

Ldz.12/2/2021r. Opole, dnia 02 marca 2021r.

 

PREZES KLUBU / SEKCJI

Opolskiego Związku Skata

 

Zarząd Opolskiego Związku Skata w związku z pytaniami i wątpliwościami co do zasadności opłacenia składek członkowskich w wysokości 40,00 zł. ( kobiety i juniorzy – 20,00 zł. ) - za rok 2021r. - wyjaśnia co następuje:

  1. W związku z obostrzeniami COVID – 19 po raz pierwszy w naszej działalności spotykamy się z nietypową sytuacją. Obowiązuje zakaz organizacji rozgrywek ligowych, Grand Prix i innych , a istnieje obowiązek opłacenia składki członkowskiej za 2021r. Każdego roku składki członkowskie opłacane były razem z opłatami za udział w rozgrywkach ligowych w terminie do 15 stycznia. W bieżącym roku wszyscy czekamy z niecierpliwością na możliwość organizacji i uczestnictwa w imprezach skatowych oraz na ustalenie przez Zarząd PZSkat wysokości opłat za udział w rozgrywkach : I , II , III i IV Lidze - stosownym Zarządzeniem Finansowym. Po czym Opolski Związek Skata opracuje Regulamin udziału drużyn w Lidze Okręgowej, Grand Prix i innych zawodach.

 

  1. Obowiązek opłacenia składki członkowskiej za 2021r. wynika m.in. z :

 

  1. § 15 Statutu Opolskiego Związku Skata : Członek Związku ma obowiązek regularnie opłacać składkę członkowską. § 16 cytowanego Statutu mówi o konsekwencjach nie opłacenia składki członkowskiej w nakreślonym terminie.

  2. Każdy członek Opolskiego Związku Skata składając dobrowolnie Deklarację wstąpienia zobowiązał się do przestrzegania postanowień, Statutu, Uchwał, Zarządzeń i Regulaminów.

  3. Obowiązek opłacenia składki członkowskiej spoczywa indywidualnie na każdym członku danego Klubu / Sekcji Skata Opolskiego Związku Skata.

Uprzejmie prosimy o poważne podejście do przedmiotowej sprawy.

Łączymy serdeczne sportowe pozdrowienia.

Prezes

Opolskiego Związku Skata

Paweł Kiszka