R E G U L A M I N

awansów do Indywidualnych Mistrzostw Polski Polskiego Związku Skata

Zarząd Opolskiego Związku Skata na swym posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2019 r. w Jełowej uchwalił kryteria przyznawania dodatkowych awansów do Indywidualnych Mistrzostw Polski Polskiego Związku Skata.

Zgodnie z przyznanym nam przez Zarząd Polskiego Związku Skata dodatkowym limitem uprawniającym do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Polski dla 4 zawodników w kategorii Ogólnej i 3 zawodników w kategorii Seniorów - ustalono , że awans ten uzyskują następujący zawodnicy :

  1. Kategoria Ogólna :

  1. 4 najlepszych zawodników – po rozegraniu 7 Grand Prix Opolskiego Związku Skata - 2020

  2. O ile któryś z zawodników zakwalifikował się z listy Grand Prix Polskiego Związku Skata - to awans uzyskuje następny zawodnik w klasyfikacji po rozegraniu 7 Grand Prix Opolskiego Związku Skata - z pominięciem zawodników którzy mają zapewniony awans z listy Grand Prix Polskiego Związku Skata.

  1. Kategoria Seniorów :

  1. 3 najlepszych zawodników - po rozegraniu 6 Grand Prix Opolskiego Związku Skata – 2020

  2. O ile któryś z zawodników zakwalifikował się z listy Grand Prix Polskiego Związku Skata – to awans uzyskuje następny zawodnik z klasyfikacji po rozegraniu 6 Grand Prix Opolskiego Związku Skata – z pominięciem zawodników którzy mają zapewniony awans z listy Grand Prix Polskiego Związku Skata.

  1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Opolskiego Związku Skata.

 

Zarząd Opolskiego Związku Skata