REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEJ LIGI

OKRĘGOWEJ SKATA sezon 2020

 • Opolska Liga Okręgowa Skata rozgrywana jest w oparciu o przepisy i regulaminy Polskiego Związku Skata i Opolskiego Związku Skata.

 • W rozgrywkach Opolskiej Ligi Okręgowej udział biorą wyłącznie drużyny reprezentujące Kluby lub Sekcje Skata zrzeszone w PZSkat.

 • W sezonie rozgrywkowym 2020 r. w Opolskiej Lidze Okręgowej udział bierze 9 zgłoszonych drużyn - wykaz w załączeniu.

 • Celem rozgrywek Opolskiej Ligi Okręgowej Skata jest wyłonienie drużyny ( drużyn ) uprawnionych do gry na szczeblu centralnym.

 • Opolska Liga Okręgowa Skata w sezonie rozgrywkowym 2020 rozegra 6 kolejek w terminach ustalonych przez Polski Związek Skata – wspólne terminy dla wszystkich lig. Szczegółowy harmonogram terminów i miejsc rozgrywek – w załączeniu.

 • Rozgrywki będą przeprowadzone zgodnie z przygotowanym harmonogramem zatwierdzonym przez Zarząd OZSkat. Drużyny rozegrają 4 kolejki wg ustalonego harmonogramu. W 5 kolejce skład drużyn zgodnie z ustalonym kluczem, natomiast w ostatniej 6 kolejce rozstawienie będzie wg miejsc po 5 kolejce (drużyny 1- 3 , 4 - 6 i 7 - 9 - będą grały w jednej grupie).

 • Za zdobyte punkty przez drużynę w każdej serii naliczane będą duże punkty meczowe tzw. stolikowe - według zasad : 4 , 3 i 1 punkt w grupie 3 zespołowej oraz 4 , 3 , 2 i 1 punkt w grupie 4 zespołowej.

 • W przypadku gdy na kolejkę ligową zgłosi sie tylko 8 drużyn to przeprowadzone zostanie losowanie dwie grupy po 4 drużyny i grać będą systemem 4 x 36 rozdań. Grupa 3 zespołowa gra systemem 4 x 27 rozdań.

 • Punkty z poszczególnych serii będą sumowane. Tabela będzie szeregowana w kolejności malejącej, najpierw punkty duże a następnie małe ( punkty małe to : suma punktów z gry zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny w serii). W przypadku równej ilości dużych punktów , decyduje większa ilość małych punktów , a w przypadku gdy i one są równe , ilość wygranych i przegranych spotkań. Gdy wszystkie warianty są równe – przeprowadza się losowanie.

 • Nagrody w każdej kolejce otrzymują zwycięzcy grup. W grupie 3 zespołowej - 120,00 zł. a w grupie 4 zespołowej - 180,00 złotych.

 • Za walkower drużyna zostaje ukarana karą 100,00 złotych , którą musi wpłacić na konto OZSkat w terminie 30 dni .

 • Zarząd Opolskiego Związku Skata na swym posiedzeniu w dniu 06.01.2020 r. postanowił , że odpowiedzialnymi za organizację i przeprowadzenie Opolskiej Ligi Okręgowej , weryfikacje wyników i realizacje innych zadań są : Paweł Kiszka i Franciszek Świtała.

 • Prawo Interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Opolskiego Związku Skata , który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

 • Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania.

 • Opole , dnia 07.01.2020 r. Zarząd Opolskiego Związku Skata