K O M U N I K A T

 

Uprzejmie informuje , że w dniu 10 sierpnia 2019 r. w Folwarku Gmina Prószków odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Opolskiego Związku Skata, na którym delegaci jednogłośnie wybrali Prezesem Opolskiego Związku Skata - MARKA WYSZKOWSKIEGO – członka Sekcji Skata GOSiT Zawadzkie.

Członkowie Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Opolskiego Związku Skata wyrazili zgodę na dalsze pełnienie swych funkcji zgodnie z wyborem – do końca kadencji.

Delegaci Nadzwyczajnego Zjazdu podjęli uchwałę o zmianie siedziby Opolskiego Związku Skata z Krapkowic do Opola.

Aktualny adres do korespondencji :

Opolski Związek Skata - 45-364 Opole ulica Słowackiego 6 / 6

Telefon : 607 381  646 e-mail : pawelkiszka@op.pl

ZA ZARZĄD :

Opole , dnia 10 sierpnia 2019 r. Sekretarz Opolskiego Związku Skata

Paweł Kiszka