OPOLSKA BARBÓRKA – 2019
VII GRAND PRIX OPOLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA
Pod Patronatem Honorowym Fundacji
"GÓRAŻDŻE" CEMENT SA
Organizator: ZARZĄD OPOLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA
Gospodarz: Sekcja Skata RAMSCH Chrzowice
Miejsce: RESTAURACJA "SALOMON " OPOLE (Dzielnica Wójtowa Wieś) ul. Kwoczka 4
Termin: 01 GRUDNIA 2019 ( Niedziela ) godz. 09.00
Kierownictwo Turnieju : Leonard Cebula - tel. 697 110 255 Zbigniew Sojka - tel. 504 138 721
Program turnieju: 3 serie po 36 rozdań - zgodnie z losowaniem
Zapisy: 15 minut przed turniejem
Składka startowa: 25,00 złotych ( kobiety i juniorzy zrzeszeni w PZSkat - bez opłaty wpisowego ) zawodnicy niezrzeszeni - 40,00 złotych
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z przepisami PZSkat i Regulaminem GP OZSkat
Składka stolikowa: Zgodnie z Zarządzeniem PZSkat - 2019
Nagrody : Nagrody zgodnie z regulaminem OZSkat
Puchary ufundowane przez : 1. Fundację " Górażdże " Cement SA 2. Posła MN Ryszarda Gallę 3. Burmistrza Prószkowa Krzysztofa
Cebulę
Dodatkowo nagrody sponsorowane
kontakt : Paweł Kiszka - tel. - 607 - 381 – 646
Franciszek Świtała - tel. 602 - 747 - 325
Dodatkowe informacje : Organizatorzy zapewniają poczęstunek: kołacz i kawę dla uczestników turnieju. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w publikatorach społecznych.