VIII Grand Prix
Polskiego Związku Skata 2019
Organizator: Zarząd Polskiego Związku Skata
Gospodarz: Zarząd Okręgu Zabrze
Kierownik turnieju Janusz Papkala - tel. 795 463 611
Miejsce: Oberża CZARNY KOŃ Chudów Podzamcze 2
Termin: 25 sierpnia 2019 r. (niedziela) godz. 09.00
Kontakt: Paweł Kiszka          tel. 607 381 646
Franciszek Świtała tel. 602 747 325
Zapisy: zgłoszenie w Okręgu Opole do dnia
19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek)
Składka startowa: 30 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
40 zł. Niestowarzyszeni
Nagrody: wg rozdzielnika PZSkat + sponsoring 1500zł.
Program turnieju: 2 x 48 rozdań wg losowania
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z regulaminem
PZSkat
Składka stolikowa: Zgodnie z Zarządzeniem PZSkat
Informacje dodatkowe : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.