XXII MISTRZOSTWA
MIASTA I GMINY ZAWADZKIE
Organizator: Klub Skata „Kuźnia” Zawadzkie
Miejsce: FIRMA Bronder Żędowice ul. Ks.Wajdy 3
Termin: 09 sierpnia 2020 r. (niedziela) godz. 09.00
Kierownictwo Turnieju: Franciszek Świtała tel. 602 747 325
Zapisy: 15 minut przed turniejem
Składka startowa: 20 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody: 90 % wpisowego (w tym 3 nagrody za wygrane serie), dodatkowy sponsoring. Puchar za I miejsce, medale i dyplomy za miejsca 1-3.
Program turnieju: 3 x 36 rozdań wg losowania (I i II seria)
III seria wg wyników
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z regulaminem
PZSkat
Składka stolikowa: Zgodnie z Zarządzeniem PZSkat
            Dodatkowe informacje: Organizatorzy zabezpieczają bufet w przystępnych cenach. Przewiduje się również grę na wolnym powietrzu.
           Warunki uczestnictwa : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy
startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie . Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.
W związku z pandemią COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zapoznać się z dodatkowym regulaminem zawodów. Przed zawodami podpisać stosowne oświadczenie oraz posiadać maseczkę ochronną.