28.12.2018

Regulamin Rozgrywek Grand Prix 2019

 

REGULAMIN ROZGRYWEK GRAND PRIX

OPOLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA NA SEZON ROZGRYWKOWY 2019 r.


Zarząd Opolskiego Związku Skata na swym posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2018 r. w Łubnianach ustalił obowiązujące zasady rozgrywania cyklu Turniejów GRAND PRIX w 2019 r. :

 1. W sezonie rozgrywkowym 2019 r. rozegranych zostanie 7 turniejów Grand Prix Opolskiego Związku Skata. Termin , miejsce i gospodarze turniejów – zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych na 2019 r. Wszystkie turnieje rozgrywane będą o godzinie 10.00

 2. Prawo udziału w turniejach Grand Prix Opolskiego Związku Skata mają zawodnicy Klubów / Sekcji Skata PZSkat , jak również zawodnicy niezrzeszeni.

 3. Turnieje Grand Prix Opolskiego Związku Skata rozgrywane będą systemem 3 x 36 rozdań - zgodnie z przeprowadzonym losowaniem – bez rozstawiania zawodników . Turnieje rozgrywane są zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Gry w Skata.

 4. Punkty w Grand Prix Opolskiego Związku Skata przyznawane są wyłącznie zawodnikom Klubów / Sekcji Skata Opolskiego Związku Skata którzy opłacili składkę członkowską na 2019 r.

 5. Punkty w Grand Prix Opolskiego Związku Skata przyznawane są za uzyskany wynik i zajęte miejsce ( 1 – 25 ) . W przypadku równej ilości dużych punktów , decyduje większa ilość małych punktów , a w przypadku gdy i one są równe , ilość wygranych i przegranych spotkań. Gdy wszystkie warianty są równe – przeprowadza się losowanie. Szczegółowe zasady punktacji podane są w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 6. Turnieje Grand Prix Opolskiego Związku Skata stanowią eliminacje do Finałów XVII Indywidualnych Mistrzostw Okręgu Opolskiego w których udział bierze najlepsza 16 zawodników – po 7 rozegranych turniejach. Turniej Finałowy rozgrywany jest systemem „ każdy z każdym „ zgodnie z przeprowadzonym losowaniem , 5 serii po 36 rozdań.

 7. FINAŁ XVII INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – 2019 o PUCHAR WÓJTA GMINY ŁUBNIANY rozegrany zostanie w dniu 14 grudnia 2019 r. ( sobota ) o godzinie 10.00 w Łubniańskim Ośrodku Kultury w ŁUBNIANACHprzy ulicy Opolskiej 53 z udziałem 16 najlepszych zawodników województwa opolskiego wyłonionych w 7 GRAND PRIX Opolskiego Związku Skata rozegranych w 2019 r. MISTRZ oraz I i II WICEMISTRZ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na 2019 r. nagrodzeni zostaną Pucharami i medalami Wójta Gminy Łubniany. Dodatkowo puchary Wójta Gminy Łubniany otrzymają zwycięzcy 5 serii rozegranych w tym finale.

 8. W dniu 14 grudnia 2019 r. ( sobota ) o godzinie 10.00 w Łubniańskim Ośrodku Kultury w Łubnianach równolegle rozegrany zostanie OTWARTY WOJEWÓDZKI TURNIEJ SKATA o PUCHAR WÓJTA GMINY ŁUBNIANY dla wszystkich chętnych skacistów . MISTRZ I i II WICEMISTRZ turnieju otrzymają puchary ufundowane przez Wójta Gminy Łubniany . Dodatkowo puchary Wójta Gminy Łubniany otrzymują zwycięzcy 3 serii rozegranych w tym turnieju oraz najlepszy zawodnik Gminy Łubniany.

 9. 3 najlepszych zawodników po rozegraniu 7 turniejów Grand Prix OZSkat nagradzanych będzie pucharami. Puchary i medale otrzymują również 3 najlepsi zawodnicy XVII Finałów Indywidualnych Mistrzostw Okręgu Opolskiego. W sezonie rozgrywkowym 2019 r. kontynuujemy zasadę nagradzania zawodników statuetką za wygrany GRAND OUVERT.

 10. Wpisowe do turnieju Grand Prix Opolskiego Związku Skata w 2019 r. wynosi kwotę:

- 25 złotych członkowie Klubów / Sekcji Skata którzy opłacili składkę

członkowską na 2019 r.

- 40 złotych zawodnicy niezrzeszeni .

- Kobiety i juniorzy członkowie Klubów / Sekcji Skata którzy opłacili składkę członkowską na 2019 r. - są zwolnieni z opłaty wpisowego.

- Podział wpisowego zawodników – z kwoty 25,00 złotych :

a. 18,00 złotych – na nagrody w danym GRAND PRIX

b. 7,00 złotych – na nagrody końcowe – dla najlepszych 30 zawodników – po rozegraniu VII Grand Prix , zgodnie z podziałem procentowym podanym w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

- c. Zawodnicy niezrzeszeni płacą wpisowe do turnieju w wysokości 40,00 złotych. Podział wpisowego jest następujący : 18,00 złotych na nagrody w danym GRAND PRIX , natomiast kwota 22,00 złotych na nagrody końcowe dla najlepszych 30 zawodników.

 1. Dopłaty stolikowe zgodnie z Zarządzeniem Finansowym Polskiego Związku Skata na 2019 r.( 1 – 1zł , 2 - 2zł , 3 - 3zł , 4 i następne po 4 zł.) dotyczy wszystkich startujących zawodników.

 2. Organizatorzy Turniejów GRAND PRIX - odprowadzają do kasy Zarządu Opolskiego Związku Skata potrącone kwoty na nagrody końcowe od wszystkich uczestników poszczególnych GRAND PRIX ( kwota 7,00 zł. lub 22,00 zł.)

 3. Turnieje Grand Prix sędziują wyłącznie sędziowie Klasy I PZSkat z ważną licencją i nie grający w danym turnieju - wyznaczeni przez Zarząd Opolskiego Związku Skata.

 4. Zarząd Opolskiego Związku Skata postanowił, że odpowiedzialnymi za organizację Turniejów Grand Prix Opolskiego Związku Skata w 2019 r. weryfikację wyników , przyznawanie punktów , przyjmowanie zapisów do Grand Prix Polskiego Związku Skata oraz realizacje innych zadań z tym związanych są : Franciszek Świtała i Paweł Kiszka.

 5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi Opolskiego Związku Skata.

 

Zarząd Opolskiego Związku Skata