Wyniki

Informacje Komunikaty

Zarządu OZSkata

Komunikat Zarządu Opolskiego Związku Skata

Do Prezesów Klubów i Sekcji Skata OZSkata

Uprzejmie informujemy , że Zarząd Polskiego Związku Skata na swym posiedzeniu w dniu 14.11.2015 zatwierdził opłaty na 2016r.

ZARZĄDZENIE FINANSOWE 2016 – w załączeniu.

Pragniemy poinformować , że utrzymano wysokości opłat z 2015 r.

Termin wszystkich wpłat do Polskiego Związku Skata upływa z dniem 15.stycznia. 2015 r.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Opolskiego Związku Skata na swym posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015r. postanowił :

  1. Prezesi Klubów i Sekcji Skata w terminie do dnia 10.stycznia.2016r. zobowiązani są do :

- opłacenia składek członkowskich

- opłacenia licencji od startu w poszczególnych ligach

- opłacenia składek startowych w ligach i DPP

2. Termin zgłoszenia drużyn wraz z opłatą do rozgrywek ligowych upływa z dniem 10.stycznia 2016r. Brak zgłoszenia i opłaty w powyższym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w rozgrywkach ligowych.

3.Zainteresowane Kluby i Sekcje Skata organizacją turniejów w 2016r. złożą swe oferty w terminie do dnia 10.stycznia.2016r. do Zarządu Opolskiego Związku Skata.

Wszelkie opłaty należy dokonać w terminie do dnia 10.stycznia.2016r. u Skarbnika Opolskiego Związku Skata - Artura Garusa.

Zgłoszenia drużyn , oferty na organizowanie turniejów należy dostarczyć do Sekretarza Opolskiego Związku Skata – Pawła Kiszki – do 10.01.2016r.

Nadto informujemy ,że Skarbnik Artur Garus będzie przyjmował wpłaty w trakcie organizowanych imprez przez OZSkat :

- 19.12.2015r. – Krapkowice ZAJAZD – w trakcie turnieju i Finałów IM OZSkat.

- 10.01.2016r. – I Grand Prix OZSkata – termin ostateczny.