Wyniki

Informacje Komunikaty

Zarządu OZSkata

 

K   O   M   U   N   I   K   A   T

MISTRZOSTWA EUROPY w SKACIE – KOBLENZ NIEMCY -14.08 – 23.08.2015

Zarząd Opolskiego Związku Skata uprzejmie informuje , że w dniu 10.maja.2015 r w trakcie rozgrywania I Ligi Skata  w Hotelu ZAJAZD w Krapkowicach odbyło się spotkanie Prezesa OZSkata  Jacka Morawca z Prezesem Polskiego Związku Skata Henrykiem Brzoską na którym przekazał nam następujące ustalenia dotyczące wyjazdu  zawodników PZSkat na Mistrzostwa Europy :

  1. 1.      W terminie do dnia 31.Maja.2015 r. Zarząd Opolskiego Związku Skata prześle imienna listę zawodników wyjeżdżających na Mistrzostwa Europy w Skacie.
  1. 2.      Zarząd Polskiego Związku Skata zarezerwował Hotel dla wyjeżdżających zawodników w odległości  4 km. od miejsca rozgrywania mistrzostw za 325 euro od osoby.
  1. 3.      Zarząd Polskiego Związku Skata organizuje wyjazd autokarem do Koblenz – koszt  250,00 złotych od osoby ( kwota obejmuje wyjazd i powrót oraz dojazdy z Hotelu na zawody ).

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Opolskiego Związku Skata serdecznie prosi wszystkich chętnych zawodników o zgłoszenie się do sekretarza OZSkata Pawła Kiszki w zawitym terminie do dnia 31.Maja.2015 r.

Zgłaszający się zawodnik musi wpłacić zaliczkę w wysokości 250 Euro.

Opole , dnia 11.Maja.2015 r.                     Sekretarz Opolskiego Związku Skata

                                                                                    Paweł Kiszka