Mistrzostwa Sekcji Skata Nitron Krupski Młyn
Sezon 2022
Cykl 35 turniejów w roku 2022
Do klasyfikacji zalicza się 30 najwyższych wyników
Udział w zakończeniu: obecność w minimum 25 turniejach
Organizator: KS Nitron Krupski Młyn
Miejsce: Sala GOK w Potępie
Termin: Turnieje odbywają się we piątki o godz.17.30
Kierownictwo Turniejów: Zbigniew Dubiel tel. 32 2848 053
Krzysztof Samol tel. 609 851 956
Zapisy: 10 minut przed turniejem
Składka startowa: 20 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody: Zgodnie z regulaminem Klubu
Ilość nagród taka jak ilość stolików (1:4)
Program turnieju: 2 x 36 rozdań 1 seria wg losowania,
2 seria wg wyników.
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z przepisami
PZSkat i OZSkat
Składka stolikowa: Zgodnie uchwałą Zarządu KS Nitron Krupski Młyn 1 – 2 zł., 2 - 2 zł., 3 - 4 zł., kolejne po 4 zł.
           Dodatkowe informacje: Bufet z zimnymi i gorącymi napojami
            Warunki uczestnictwa: Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.
W związku z pandemia COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie.