Wysoka - WIOSENNO-LETNI CYKL TURNIEJÓW SKATA 
Organizator:   Organizatorzy skata w Wysokiej
Miejsce:   Klub Wiejski w Wysokiej (naprzeciwko kościoła)
Termin:   Harmonogram turniejów:
­ 26 kwietnia 2024 r. piątek, godz. 17:00
­ 24 maja 2024 r. piątek, godz. 17:00
­ 22 czerwca 2024 r. sobota, godz. 15:00
­ 26 lipca 2024 r. piątek, godz. 17:00
­ 30 sierpnia 2024 r. piątek, godz. 17:00
­ wrzesień 2024 r. (dokładania data zostanie podana
w późniejszym terminie) – TURNIEJ ZAKOŃCZENIOWY
Po zakończeniu turnieju w dniu 22 czerwca 2024 r. organizatorzy zapraszają na poczęstunek (grill dla wszystkich uczestników)
Kierownictwo Turniejów:   Wojtala Alfred, tel. kom. 668 508 687
Zapisy:   15 minut przed turniejem.
Program turnieju:   3 serie po 24 rozdania  (3 seria wg punktacji po seriach 1+2)
NAGRODY: Dla najlepszych zawodników nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez organizatorów, które zostaną wręczone podczas turnieju zakończeniowego
Warunki uczestnictwa : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy
startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie . Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.             
W związku z pandemią COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie.