Turnieje Skatowe 

SEKCJA SKATA GOSiT

ZAWADZKIE

 

uprzejmie informuje,

że organizuje

 

XXI Otwarte Mistrzostwa

Miasta i Gminy Zawadzkie w skacie na rok 2019

 

Terminy i miejsca turniejów:

21.07.2019 r. (niedziela) godz. 15.oo Firma ‘Bronder” w Żędowicach

04.08.2019 r. (niedziela) godz. 15.oo Kinoteatr Zawadzkie

System rozgrywek, nagrody, wpisowe

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z przepisami i regulaminami PZSkat oraz wytycznymi organizatora.

Każdy turniej będzie rozgrywany systemem 2 x 48 rozdań.

 

I Turniej będzie rozgrywany wg losowania, II i III Turniej systemem mistrzowskim tj. miejsca przy kolejnych stolikach zgodnie z zajętymi miejscami po I turnieju, 1 serii II turnieju, po II turnieju i ostatnia seria wg kolejności po II turniejach i 1 serii III turnieju.

 

Nagrody w poszczególnych turniejach 90 % wpisowego w stosunku 1:6 ilości startujących.

 

Dla najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej mistrzostw przewidziane są dodatkowe nagrody sponsorowane. Mistrz otrzymuje dodatkowo puchar, a zawodnicy z miejsc 1 – 3 dyplomy.

 

Wpisowe do każdego turnieju 20 zł. ( w tym tzw. toto 2 zł –dobrowolnie)

 

Dopłaty stolikowe 1 - 1 zł., 2 – 2 zł., 3 – 3 zł., 4, 5, 6 itd. - po 4 zł.

Dodatkowe informacje:

- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.

- każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie.

- udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych

w komunikatorach społecznych.

 

Wszystkich chętnych do udziału w turniejach zaprasza organizator

 

GOSiT Zawadzkie