TURNIEJ SKATA  MASTERS - 2024
Organizator:   Zarząd Opolskiego Związku Skata
Gospodarz : Krzysztof Rother - Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Łubnianach
Miejsce:  

Łubniany Restauracja " LEŚNA "  ulica Opolska 71      

46-024 Łubniany       

Termin:   15 sierpnia 2024r. ( czwartek- święto) godz.09.00
Kierownictwo Turnieju:   KRZYSZTOF ROTHER      tel. 601 445 627
PAWEŁ  KISZKA                tel. 607 381  646
Zapisy:   Do dnia - 11 sierpnia 2024r. ( Niedziela )  Paweł Kiszka -  Ilość miejsc ograniczona ZGŁOSZENIE ZAWODNIKA OBOWIĄZKOWE
Składka  startowa: 100,00 złotych od uczestnika na każdy turniej
Nagrody:   100 % wpisowego ( tyle nagród ile stołów do gry np.15 zawodników 5 stołów, 5 nagród  )
Program turnieju:   09.00 I turniej 2 x 36 - wręczenie nagród                            ( przerwa na posiłek koszt 40,00 zł.)                         13.00 II turniej 2 x 36 - wręczenie nagród           ( stoliki trzyosobowe )
Klasyfikacja:   Indywidualna zgodnie z przepisami PZSkat  i OZSkat - 2024r.
Składka stolikowa:   Zgodnie z Zarządzeniem PZSkat - 2024r.
Informacje dodatkowe : W Restauracji do nabycia zestawy obiadowe, barowe, kawa i różne napoje. 
Warunki uczestnictwa : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikacje zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych. W związku z pandemią COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie.