11.01.2023

REGULAMIN ROZGRYWEK GRAND PRIX OZSKAT NA SEZON ROZGRYWKOWY – 2024 ROK

 

                             REGULAMIN ROZGRYWEK

                    GRAND PRIXOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA

                 NA SEZON ROZGRYWKOWY – 2024 ROK           

                     Zarząd Opolskiego Związku Skata na swym posiedzeniu w dniu 06 stycznia 2024 r. w  Opolu - Borkach ustalił obowiązujące zasady rozgrywania  cyklu Turniejów GRAND PRIX w 2024 roku :

  1. W sezonie rozgrywkowym 2024  rozegranych zostanie 7 turniejów Grand Prix  Opolskiego Związku Skata. Termin , miejsce i gospodarze turniejów – zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych na  2024.  Wszystkie turnieje rozgrywane będą o godzinie  9.00
  2. Prawo udziału w turniejach Grand Prix Opolskiego Związku Skata mają  zawodnicy Klubów / Sekcji Skata PZSkat , jak również zawodnicy niezrzeszeni.
  3. Turnieje Grand Prix Opolskiego Związku Skata rozgrywane będą  systemem 3 x 36 rozdań -   zgodnie z przeprowadzonym losowaniem z rozstawianiem  zawodników według klas rozgrywkowych i przynależności klubowych do poszczególnych  grup. W razie potrzeby uzupełnienia grupy dopuszcza się odstępstwo od tej zasady.  Turnieje rozgrywane są zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Gry w Skata.
  4. Punkty w  Grand Prix Opolskiego Związku Skata  przyznawane są wyłącznie zawodnikom Klubów / Sekcji Skata  Opolskiego Związku Skata którzy opłacili składkę członkowską na 2024 rok.
  5. Punkty w 7 Grand Prix Opolskiego Związku Skata - przyznawane są  za uzyskany wynik  ( małe punkty ). Natomiast w 22 Finale Indywidualnych Mistrzostw Opolskiego Związku Skata przyznawane będą duże punkty      ( 4,3,2 i 1 ) W przypadku zdobycia przez 2 lub więcej zawodników równej ilości dużych punktów , o kolejności zajętych miejsc decyduje ilość zdobytych małych punktów , gdy i one są równe to o kolejności decyduje ilość wygranych i przegranych spotkań. Gdy wszystkie warianty są równe – przeprowadza się losowanie.
  6. Turnieje Grand Prix Opolskiego Związku Skata stanowią eliminacje do  Finału 22  Indywidualnych Mistrzostw Okręgu Opolskiego w których udział bierze najlepsza 16 zawodników – po  7 rozegranych turniejach. Turniej Finałowy rozgrywany jest systemem „ każdy z każdym „ zgodnie z przeprowadzonym losowaniem , 5  serii po 36 rozdań. Wpisowe do  Turnieju Finałowego wynosi 100,00 złotych  od uczestnika, w całości przeznaczone na nagrody dla finalistów.

FINAŁ 22  INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – 2024  o PUCHAR WÓJTA GMINY ŁUBNIANY  PANA PAWŁA  WĄSIAKA -   rozegrany zostanie  w 14 grudnia 2024r.  o godzinie 9.00               ( sobota ) w Łubniańskim  Ośrodku  Kultury – 46 - 024 Łubniany ulica Opolska 49  z udziałem 16 najlepszych  zawodników województwa opolskiego wyłonionych w 7 GRAND PRIX Opolskiego Związku Skata rozegranych na przestrzeni  2024r. MISTRZ oraz I i II WICEMISTRZ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na 2024r.  nagrodzeni zostaną Pucharami i medalami Wójta Gminy Łubniany Dodatkowo puchary  Wójta Gminy Łubniany otrzymają zwycięzcy pięciu  serii rozegranych  w tym finale.

  1. W dniu w  14 grudniu  2024  ( sobota )  o godzinie 9.30 w Łubniańskim Ośrodku Kultury przy ulicy Opolskiej 49  -  równolegle  rozegrany zostanie  OTWARTY WOJEWÓDZKI TURNIEJ SKATA   o PUCHAR DYREKTORA ŁUBNIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY PANA TOMASZA  SINIEWA -  dla wszystkich chętnych  skacistów .  MISTRZ ,  I  i  II  WICEMISTRZ  turnieju otrzymają puchary ufundowane przez Wójta Gminy Łubniany . Dodatkowo  puchary Wójta Gminy Łubniany otrzymują zwycięzcy  trzech  serii rozegranych w tym turnieju oraz najlepszy zawodnik Gminy Łubniany.
  2. 3 najlepszych zawodników po rozegraniu 7 turniejów Grand Prix OZSkat nagradzanych będzie pucharami ufundowanymi przez Zarząd Opolskiego Związku Skata.
  3.  Kontynuujemy  zasadę nagradzania zawodników statuetką za wygrany GRAND OUVERT- wyłącznie  na turniejach skatowych organizowanych przez Zarząd Opolskiego Związku Skata i Kluby / Sekcje Skata Okręgu Opolskiego.

10.Wpisowe do turnieju Grand Prix Opolskiego Związku Skata  w 2024r. wynosi kwotę:

- 40 złotych od  każdego uczestnika  turnieju

-  Kobiety i juniorzy -  zwolnieni  są z opłaty wpisowego.

- Podział wpisowego zawodników – z kwoty 40,00 złotych :

  a. 25,00 złotych – na nagrody w danym GRAND PRIX

  b. 10,00 złotych – na nagrody końcowe oraz puchary dla 3 najlepszych zawodników po rozegraniu VII Grand Prix Opolskiego Związku Skata w sezonie rozgrywkowym  2024r.

  c. 05,00 złotych na działalność statutowa Opolskiego Związku Skata.

 

11. Dopłaty stolikowe zgodnie z Zarządzeniem Finansowym Polskiego Związku Skata na 2024r. ( 1 – 2zł , 2 - 3zł , 3 - 4zł , 4 - 5zł. , 5 - 5zł.                6 i następne  w danej serii po 10,00 złotych. (  Dotyczy wszystkich startujących zawodników).                             

12. Organizatorzy Turniejów GRAND PRIX  - odprowadzają  do kasy Zarządu Opolskiego Związku Skata potrącone kwoty na nagrody końcowe  ( 10,00 złotych ) oraz działalność statutową ( 05,00 złotych ) od wszystkich uczestników poszczególnych GRAND PRIX rozegranych 2024r.

13.Turnieje Grand Prix  Opolskiego Związku Skata  sędziują wyłącznie sędziowie Klasy I PZSkat  z ważną licencją  i  nie grający w danym turnieju - wyznaczeni przez Zarząd Opolskiego Związku Skata.

14. Zarząd Opolskiego Związku Skata postanowił, że odpowiedzialnymi za organizację  Turniejów Grand Prix Opolskiego Związku Skata  w 2024r.  weryfikację wyników , przyznawanie punktów , przyjmowanie zapisów do Grand Prix Polskiego Związku Skata oraz realizację innych zadań z tym związanych są :  Paweł Kiszka , Tadeusz Witkowski i Krystian Loga.

15.Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi Opolskiego Związku Skata.

            

 

 

            Zarząd Opolskiego Związku Skata