02.01.2024

Regulamin awansów do IMP 2024

 

                                                       R E G U L A M I N

awansów do Indywidualnych Mistrzostw Polski Polskiego Związku Skata w Kategorii OGÓLNEJ i SENIORÓW.

 

         Zarząd Polskiego Związku Skata poinformował , że od 2024r. odstępuje  od przeprowadzania turniejów eliminacyjnych do Indywidualnych Mistrzostw Polski w Kategorii OGÓLNEJ i SENIORÓW, a przyznawać będzie procentowo do ilości członków -  limity miejsc dla poszczególnych Okręgów.

 

          Zarząd Opolskiego Związku Skata na swym posiedzeniu w dniu 06 stycznia 2024  w Opolu - Borkach uchwalił kryteria przyznawania awansów do Indywidualnych Mistrzostw Polski Polskiego Związku Skata w kategorii OGÓLNEJ i SENIORÓW.

            

           Zgodnie z przyznanym nam przez Zarząd Polskiego Związku Skata  limitem uprawniającym do  udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Polski  w kategorii Ogólnej i Seniorów - ustalono , że awans ten uzyskują najlepsi zawodnicy z Klasyfikacji Grand Prix Opolskiego Związku Skata na 2024r.

 

 1. I.                   Kategoria Ogólna :
  1. a.       20  najlepszych zawodników – po rozegraniu 7 Grand Prix Opolskiego Związku Skata – 2024 ( nie dotyczy kobiet i juniorów )
  2. b.      O ile któryś  z zakwalifikowanych zawodników zrezygnuje z przyznanego prawa -  to awans uzyskuje następny zawodnik  z  klasyfikacji.

 

 1. II.                 Kategoria Seniorów :
  1. a.      15 najlepszych zawodników  - po rozegraniu 7  Grand Prix Opolskiego Związku Skata – 2024 ( decyduje rok urodzenia 1959 i starsi. )
  2. b.     O ile któryś  z  zakwalifikowanych zawodników  zrezygnuje  z przyznanego prawa -  to awans uzyskuje następny zawodnik z klasyfikacji.
 2. III.              Polski Związek Skata tradycyjnie przyznawać będzie dla poszczególnych Okręgów tzw. dzikie karty , zarówno w kategorii Ogólnej  jak i  Seniorów.  Zarząd Opolskiego Związku Skata postanowił , że przyznane zostaną wyróżniającym się zawodnikom naszego Okręgu w promocji skata sportowego.

 

 1. IV.              Zarząd Opolskiego Związku Skata uprzejmie informuje, że przyjęte limity miejsc 20 w kategorii ogólnej i 15 w kategorii seniorów są  obliczone szacunkowo. W przypadku przyznania nam przez  Polski Związek Skata większej lub mniejszej ilości miejsc zmuszeni będziemy dokonać odpowiedniej korekty. O wszelkich zmianach powiadomimy na najbliższym Grand Prix naszego Okręgu w 2024r.

 

 1. V.                Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Opolskiego Związku Skata.

 

 

 

          Zarząd Opolskiego Związku Skata