11.01.2023

REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEJ LIGI OKRĘGOWEJ SKATA sezon 2024

     REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEJ LIGI

OKRĘGOWEJ SKATA sezon 2024

 

 • Opolska Liga Okręgowa Skata rozgrywana jest w oparciu o przepisy i regulaminy Polskiego Związku Skata i  Opolskiego Związku Skata.

 

 • W rozgrywkach Opolskiej Ligi Okręgowej  udział biorą wyłącznie  drużyny reprezentujące Kluby lub Sekcje Skata zrzeszone w PZSkat.  które zgodnie z Zarządzeniem Finansowym na 2024 rok uiściły wymagane opłaty.

 

 • W sezonie rozgrywkowym 2024 r. w Opolskiej Lidze Okręgowej udział bierze 6 zgłoszonych drużyn - wykaz w załączeniu.

 

 • Celem rozgrywek Opolskiej Ligi Okręgowej Skata jest wyłonienie drużyny ( drużyn )   uprawnionych do gry w IV Polskiej Lidze Skata w sezonie rozgrywkowym 2025r.

 

 • Opolska Liga Okręgowa Skata w sezonie rozgrywkowym 2024  rozegra 6 kolejek w terminach ustalonych przez Polski Związek Skata –  wspólne terminy dla wszystkich lig. Szczegółowy harmonogram terminów, miejsc i gospodarzy rozgrywek – w załączeniu.

 

 • Rozgrywki będą przeprowadzone zgodnie z przygotowanym harmonogramem zatwierdzonym przez Zarząd OZSkat. Drużyny rozegrają 4 kolejki wg ustalonego harmonogramu. W 5 kolejce skład drużyn zgodnie z ustalonym kluczem, natomiast w ostatniej 6 kolejce rozstawienie będzie wg miejsc po 5 kolejce ( drużyny 1- 3  i  4 - 6 - będą grały w jednej grupie. W przypadku gdy na zawody przyjedzie 5 lub mniej drużyn, turniej będzie rozgrywany wg losowania indywidualnego.

 

 • Drużyny w grupach I i II -  3  zespołowych - rozgrywają w każdej z 6 kolejek 4 serie po 36 rozdań.

 

 • Punkty w Opolskiej Lidze Okręgowej przyznawane będą za uzyskany wynik ( małe punkty ) przez poszczególnych zawodników z drużyny. Zdobyte punkty z poszczególnych serii będą sumowane. Tabela będzie szeregowana w kolejności malejącej. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwie lub więcej drużyn, decyduje ilość wygranych i przegranych spotkań .   W przypadku gdy wszystkie warianty są równe – przeprowadza się losowanie.

 

 • Nagrody w każdej kolejce otrzymują zwycięzcy I i II grupy  po 120,00 zł., a w przypadku startu  5 drużyn grupa 3 zespołowa otrzymuje 120,00 złotych a 2 zespołowa 80,00 złotych.

 

 • Za walkower drużyna zostaje ukarana karą 200,00 złotych , którą musi wpłacić na konto OZSkat w terminie 30 dni . ( nie później jednak -  jak przed następną kolejką ligową )

 

 • Zarząd Opolskiego Związku Skata na swym posiedzeniu w dniu 06.01.2024 r. postanowił , że odpowiedzialnymi za organizację i przeprowadzenie Opolskiej Ligi Okręgowej , weryfikacje wyników i realizacje innych zadań są : Paweł Kiszka i Krystian Loga

 

 • Prawo Interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Opolskiego Związku Skata , który zastrzega sobie  prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

 

 • Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania.

 

 • Opole - Borki, dnia 06.01.2024r.                                     Zarząd Opolskiego Związku Skata