Mistrzostwa Klubu Skata Sportowego Pawonków 

Sezon 2022/2023

Wszystkie turnieje zaliczane do klasyfikacji końcowej

Organizator: KSS Pawonków
Miejsce: Świetlica OSP Pawonków
ul. Skrzydłowicka 5
Termin: Turnieje odbywają się we wtorki o godz.17.30
Pierwszy turniej 06 września 2022
Kierownictwo Turniejów: Henryk Kukowka tel. 531 034 028

Zapisy: 10 minut przed turniejem
Składka startowa: 20 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody: Zgodnie z regulaminem Klubu
Ilość nagród taka jak ilość stolików (1:4)
Program turnieju: 2 x 36 rozdań 1 seria wg losowania,
2 seria wg wyników.
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z regulaminem
Klubu Skata Sportowego Pawonków
Składka stolikowa: Zgodnie uchwałą Zarządu KSS Pawonków
1 – 2 zł., 2 - 2 zł., 3 - 4 zł., kolejne po 4 zł.
           Dodatkowe informacje: Bufet z ciepłymi i zimnymi napojami
             Warunki uczestnictwa: Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.
W związku z pandemia COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie.