4 URODZINOWY OTWARTY TURNIEJ SKATA SPORTOWEGO

KS "KAROLINKA " GOGOLIN 
            

Organizator:   KLUB SKATA KAROLINKA GOGOLIN
Miejsce:  

47- 300  STEBLÓW Świetlica DFK ulica Wiejska 15

Gmina Krapkowice

Termin:   04 SIERPNIA (niedziela) 12.00
Kierownictwo Turnieju :    Józef Hadamek          tel. 668 573 732
  Paweł Kiszka             tel. 607 381 646
Zapisy:   do dnia 31 lipca 2024r. (środa ) obowiązkowo: Józef Hadamek lub Paweł Kiszka nr telef. jak wyżej. ( Celem przygotowania posiłków dla uczestników )
Składka startowa:   50 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody:   100 % wpisowego 
Program turnieju:   3 x 36 rozdań wg losowania
Klasyfikacja:   Indywidualna zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Gry w Skata
Składka stolikowa:   Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZSkat - 2024
      Dodatkowe informacje: Prezes KS Karolinka Gogolin Pan Józef Hadamek zapewnia bezpłatnie ( kawa, ciasto, gorący posiłek i napoje różne ) dla wszystkich uczestników z okazji swoich 57 urodziń.
     Warunki uczestnictwa : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy
startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie . Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.
Dodatkowe obostrzenia : W związku z pandemią COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobąwiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Dodatkowe informacje  : Parking dla samochodów obok Świetlicy DFK Steblów. Ilość miejsc w turnieju jest ograniczona. Liczy się kolejnośc zgłoszeń do zawodów.