Mistrzostwa Klubu Skata „Kuźnia” Zawadzkie  Sezon 2022
Cykl 30 turniejów w okresie styczeń 2022 – grudzień 2022 ( z letnią przerwą)
Wszystkie turnieje zaliczane do klasyfikacji końcowej
Organizator: KS „Kuźnia” Zawadzkie
Miejsce: Hala Sportowa Zawadzkie ul. Opolska 51
Termin: Turnieje odbywają się we czwartki o godz.17.30
Pierwszy turniej 13 stycznia 2022
Kierownictwo Turniejów: Franciszek Świtała tel. 602 747 325
Zapisy: 10 minut przed turniejem
Składka startowa: 20 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody: Zgodnie z regulaminem Klubu
Ilość nagród taka jak ilość stolików (1:4)
Program turnieju: 2 x 36 rozdań 1 seria wg losowania,
2 seria wg wyników.
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z regulaminem
Klubu Skata „Kuźnia” Zawadzkie
Składka stolikowa: Zgodnie uchwałą Zarządu KS Kuźnia Zawadzkie
1 – 2 zł., 2 - 2 zł., 3 - 4 zł., kolejne po 4 zł.
            Dodatkowe informacje: Bufet z ciepłymi i zimnymi napojami
             Warunki uczestnictwa: Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.
W związku z pandemia COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie.