Mistrzostwa Klubu Skata Kuźnia Zawadzkie
 Sezon 2023-2024

(planowanych do rozegrania 30 turniejów, do końcowej punktacji zaliczonych będzie 25 najwyższych wyników)
Organizator: Klub Skata Kuźnia Zawadzkie 
Gospodarz: Klub Skata Kuźnia Zawadzkie 
Miejsce: Hala Sportowa Zawadzkie ul.Opolska 51
Termin: Czwartki godz. 17.30
Pierwszy turniej 7.09.2023 r.
Kierownictwo Turniejów:   Franciszek Świtała  tel. 602 747 325
Zapisy:   10 minut przed turniejem
Składka startowa:   20 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody:   93 % wpisowego (w tym tzw. toto dla  najwyżej punktującego zawodnika  w każdej serii) 
Program turnieju:   2 x 36 rozdań (II seria systemem mistrzowskim)
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z przepisami
PZSkat oraz regulaminem mistrzostw.
 Składka stolikowa: 1-2 zł., 2-2 zł., 3 i każda następna po 4 zł.
Dodatkowe informacje: Jest możliwość zakupu zimnych i ciepłych
i napoi po niskich cenach.
Dodatkowe informacje: Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy
startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie . Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.     
Dodatkowe obostrzenia W związku z pandemią COViD 19 wszyscy uczestnicy
zawodów zobowiązani są do przestrzegania
obowiązujących przepisów w tym zakresie.