Mistrzostwa Sekcji Skata Skat Kolonowskie  Sezon 2022
Cykl 30 turniejów w okresie styczeń 2022 – grudzień 2022
Wszystkie turnieje zaliczane do klasyfikacji końcowej
Organizator: Skat Kolonowskie
Miejsce: Świetlica na stadionie Unii Kolonowskie
Termin: Turnieje odbywają się we środy o godz.17.30
Pierwszy turniej 12 styczeń 2022
Kierownictwo Turniejów: Leon Deptała tel. 502 921 198
Zapisy: 10 minut przed turniejem
Składka startowa: 15 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody: Zgodnie z regulaminem Sekcji
Ilość nagród taka jak ilość stolików (1:4)
Program turnieju: 2 x 36 rozdań 1 seria wg losowania,
2 seria wg wyników.
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z regulaminem
Sekcji Skat Kolonowskie
Składka stolikowa: Zgodnie uchwałą Zarządu Skat Kolonowskie
1 – 2 zł., 2 - 2 zł., 3 - 4 zł., kolejne po 4 zł.
           Dodatkowe informacje: Bufet z ciepłymi i zimnymi napojami
            Warunki uczestnictwa: Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.
W związku z pandemia COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie.