7 OTWARTY TURNIEJ SKATA SPORTOWEGO
 KLUBU SKATA  " KAROLINKA " GOGOLIN

W 2024r. rozegranych zostanie 10 turniejów               

Organizator:   KLUB SKATA KAROLINKA GOGOLIN
Miejsce:   GOGOLIN  Dzielnica  Strzebniów  ul. Plebiscytowa 1  Świetlica  Wiejska
Termin:   23 czerwca 2024 r. (niedziela) 13.00
Kierownictwo Turnieju :    Józef Hadamek          tel. 668 573 732
  Paweł Kiszka             tel. 607 381 646
Zapisy:   15 minut przed turniejem
Składka startowa:   20 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody:   100 % wpisowego 
Program turnieju:   3 x 24 rozdań. 1 i 2 seria zgodnie z losowaniem ,                  3 seria według osiągniętych wyników
Klasyfikacja:   Indywidualna zgodnie z MiędzynarodowymiPrzepisami Gry w Skata
Składka stolikowa:   Zgodnie z uchwałą Zarządu KS KAROLINKA Gogolin : 1 - 1zł. 2- 2zł. 3 - 3zł. 4 - 4,00 zł. i każda następna w danej serii 4,00 złotych.
      Dodatkowe informacje: Organizatorzy zapewniają nieodpłatnie poczęstunek    ( kawa + ciasto ) oraz odpłatnie kiełbasę na gorąco. Bufet z  napojami  w przystępnych cenach
     Warunki uczestnictwa : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy
startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie . Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.
Dodatkowe obostrzenia : W związku z pandemią COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobąwiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie.