OTWARTY TURNIEJ SKATA O PUCHAR 

PREZESA OPOLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA

Organizator: Zarząd Opolskiego Związku Skata
Gospodarz: Zarząd Opolskiego Związku Skata
Miejsce: FOLWARK Bar " MAJA " ulica Krapkowicka 11 Gmina Prószków
Termin: 10 sierpnia 2019 r. ( sobota ) około godziny 13.00 Po zakończeniu Nadzwyczajnego Zjazdu OZSkat.
Kierownictwo Turniejów: Franciszek Świtała tel. 602 747 325
Paweł Kiszka tel. 607 381 646
Zgłoszenia: do godz. 12.45
Składka startowa: 20 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody: Puchar Prezesa OZSkat , 100 % wpisowego
Program turnieju: 2 x 48 rozdań , zgodnie z losowaniem
Klasyfikacja: Indywidualna zgodnie z regulaminem OZSkat i MPGwSkata.
Składka stolikowa: Zgodnie z Zarządzeniem PZSkat
Dodatkowe informacje: Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatach społecznych