LIGA SKATA GMINY GOGOLIN 2024 TURNIEJ 7
Kierownik turnieju : Farana Andrzej
Miejsce: Odrowąż Sala wiejska
Termin: 15 czerwiec 2024r. (sobota ) 9 30
Kontakt : Farana Andrzej tel. 506 636 303
Zapisy: 15 minut przed turniejem
Program turnieju: 2 Serie po 36 rozdań wg losowania
Warunki uczestnictwa : Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.
Dodatkowe obostrzenia : W związku z pandemią COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie.