OTWARTY TURNIEJ SKATA  O PUCHAR PREZESA OPOLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA
Organizator:   Zarząd Opolskiego Związku Skata
Gospodarz:   Zarząd Opolskiego Związku Skata
Miejsce:   ANTONIÓW Gospoda " U MAZURA " ulica Powstańców Śląskich 37 Gmina Ozimek
Termin:   21 lipca 2024r. ( Niedziela ) około godziny 14.00
po zakończeniu Zjazdu Sprawozdawczo -Wyborczego Opolskiego Związku Skata
Kierownictwo Turniejów:   Paweł Kiszka            tel. 607 381 646
 Krystian Loga          tel. 602 106 364 
Zgłoszenia:  do godz. 13.45
Składka startowa:   30 zł. (kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat)
Nagrody:   Puchar Prezesa OZSkat  +  100 % wpisowego  
Program turnieju:   2 x 36 rozdań , zgodnie z losowaniem
Klasyfikacja:   Indywidualna zgodnie z regulaminem OZSkat i  MPGwSkata.
Składka stolikowa:   Zgodnie z Zarządzeniem PZSkat
Warunki uczestnictwa :  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatach społecznych
Dodatkowe informacje : Podana w komunikacie godzina rozpoczęcia Otwartego Turnieju Skata jest orientacyjna , gdyż organizatorzy nie są wstanie dokładnie określić godziny zakończenia Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Opolskiego Związku Skata .