REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEJ LIGI

OKRĘGOWEJ SKATA sezon 2022

 • Opolska Liga Okręgowa Skata rozgrywana jest w oparciu o przepisy i regulaminy Polskiego Związku Skata i Opolskiego Związku Skata.

 • W rozgrywkach Opolskiej Ligi Okręgowej udział biorą wyłącznie drużyny reprezentujące Kluby lub Sekcje Skata zrzeszone w PZSkat. ktore zgodnie z Zarządzeniem Finansowym na 2022 rok uiściły wymagane opłaty.

 • W sezonie rozgrywkowym 2022 r. w Opolskiej Lidze Okręgowej udział bierze 7 zgłoszonych drużyn - wykaz w załączeniu.

 • Celem rozgrywek Opolskiej Ligi Okręgowej Skata jest wyłonienie drużyny ( drużyn ) uprawnionych do gry na szczeblu centralnym.

 • Opolska Liga Okręgowa Skata w sezonie rozgrywkowym 2022 rozegra 6 kolejek w terminach ustalonych przez Polski Związek Skata – wspólne terminy dla wszystkich lig. Szczegółowy harmonogram terminów, miejsc i gospodarzy rozgrywek – w załączeniu.

 • Rozgrywki będą przeprowadzone zgodnie z przygotowanym harmonogramem zatwierdzonym przez Zarząd OZSkat. Drużyny rozegrają 4 kolejki wg ustalonego harmonogramu. W 5 kolejce skład drużyn zgodnie z ustalonym kluczem, natomiast w ostatniej 6 kolejce rozstawienie będzie wg miejsc po 5 kolejce ( drużyny 1- 4 i 5 - 7 - będą grały w jednej grupie)

 • W przypadku gdy na kolejkę ligową zgłosi sie tylko 6 drużyn to przeprowadzone zostanie losowanie dwóch grup po 3 drużyny. Grupa 4 drużynowa grać będzie systemem 4 x 36 rozdań. Grupa 3 zespołowa rozgrywa systemem 4 x 27 rozdań.

 • Punkty w Opolskiej Lidze Okręgowej przyznawane bedą za uzyskany wynik ( małe punkty ) przez poszczególnych zawodników z drużyny. Zdobyte punkty z poszczególnych serii będą sumowane. Tabela będzie szeregowana w kolejności malejącej. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwie lub więcej druzyn, decyduje ilość wygranych i przegranych spotkań . W przypadku gdy wszystkie warianty są równe – przeprowadza się losowanie.

 • Nagrody w każdej kolejce otrzymują zwycięzcy grup. W grupie 3 zespołowej - 120,00 zł. a w grupie 4 zespołowej - 160,00 złotych.

 • Za walkower drużyna zostaje ukarana karą 200,00 złotych , którą musi wpłacić na konto OZSkat w terminie 30 dni . ( nie później jednak - jak przed następną kolejką ligową )

 • Zarząd Opolskiego Związku Skata na swym posiedzeniu w dniu 06.01.2022 r. postanowił , że odpowiedzialnymi za organizację i przeprowadzenie Opolskiej Ligi Okręgowej , weryfikacje wyników i realizacje innych zadań są : Paweł Kiszka i Franciszek Świtała.

 • Prawo Interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Opolskiego Związku Skata , który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

 • Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania.

 

 

Opole - Borki, dnia 06.01.2022 r.

 

                     Zarząd

 

Opolskiego Związku Skata