XXVI Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie na rok 2024

Turniej 2      14.07.2024

Organizator: KS Kuźnia Zawadzkie
Termin i miejsce I Turniej 30.06.2024 (niedziela) godz. 15.00
Bar u Tomka w Kielczy
II Turniej 14.07.2024 (niedziela) godz. 15.00
Firma Bronder w Żędowicach
III Turniej 28.07.2024 (niedziela) godz. 15.00
Firma Bronder w Żędowicach
Kierownictwo Turniejów: Franciszek Świtała tel. 602 747 325
Email: fswit@interia.pl 
Zapisy: 15 minut przed turniejem
Składka startowa: 25 zł. (w tym tzw. toto 2 zł – dobrowolnie), kobiety i juniorzy zwolnieni z opłat.
System rozgrywek, nagrody Turniej będzie rozgrywany zgodnie z przepisami
I regulaminami PZSkat oraz wytycznymi organizatora.
Każdy turniej rozgrywany jest systemem 2x48 rozdań.
I Turniej będzie rozgrywany wg losowania,
II i III Turniej systemem mistrzowskim tj. miejsca
przy kolejnych stolikach zgodnie z zajętymi
miejscami po I turnieju, 1 serii II turnieju, po II turnieju
i ostatnia seria wg kolejności po II turniejach
 I 1 serii III turnieju.
Nagrody w poszczególnych turniejach 90 % wpisowego
W stosunku 1:6 ilości startujących.
Dla najlepszych zawodników w klasyfikacji
ogólnej mistrzostw przewidziane są dodatkowe
 nagrody sponsorowane. Mistrz, I wicemistrz
 i II wicemistrz otrzymują puchary, medale i dyplomy.
Dopłaty stolikowe Zgodnie z zarządzeniem finansowym PZSkat
Klasyfikacja: Indywidualna
Dodatkowe informacje: Bufet z zimnymi i gorącymi napojami
Warunki uczestnictwa: Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych osobowych w komunikatorach społecznych.
W związku z pandemia COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie.